მშენ-ექსპერტი2

 უფასო  კონსულტაცია    და   კონკურსში   მონაწილეობა.

საქართველოს მთავრობის  2019 წ. 31  მაისის  დადგენილებით  №256 სანებართვო   დოკუმენტაციის    საექსპერტო   შეფასება     და ტექნიკური   ზედამხედველობა.

დამკვეთის   მოთხოვნის   შესაბამისად  შესაძლებელია წერილობითი     კონსულტაციაც  პროექტირების  სტადიაშიც  დასმულ    კითხვებზე,  შემდგომში     ტექნიკურ  ზედამხედველობის  კონკურსში   მონაწილეობის  პერსპექტივით.

მშენებლობის   კონტროლზე   24    წელზე  მეტი  სტაჟი -საავტორო  ზედამხედველი, ტექნიკური ზედამხედველი, კაპიტალური  მშენებლობის განყოფილების  უფროსი, დირექტორის მოადგილე  მშენებლობის  საკითხებში, მონიტორინგის  სამსახურის მენეჯერი   იძლევა  საშუალებას   რომ   დამკვეთის    ხარჯების ეკონომიის მიზნით    სამუშაოები    განხორციელდეს   პიროვნულად,    ხოლო  აუცილებლობისას  კი აკრედიტებული  ორგანიზაციაში    მომქმედი  ექსპერტის  თანამდებობით.    

მომსახურების  სფერო:  ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება,  მშენებლობის  ტექნიკური    ზედამხედველობა    ან  შესრულებული  სამუშაოების  ფორმა2-ის  შესაბამისობის  შემოწმება-დასკვნა.

მთავარი  უპირატესობა:  ორგანიზაციებთან   შედარებით იაფი მომსახურეობა,  რადგან   არ  ერიცხება  ზედნადები  ხარჯები  და  მოგება.
კონტაქტი


T: + 995 599 375 460
ბოლო სიახლეები
ბანერი


ASM © 2020